top of page
Vytápění, elektro, technické zařízení budov

VYTÁPĚNÍ                                                

- projekce vytápění ke stavebnímu povolení

  a prováděcí projektová dokumentace

- sestavení výkazů výměr a rozpočtů

- výpočet tepelných ztrát

- projekce jak klasického vytápění otopnými

  tělesy, tak podlahové vytápění.

- projekce všech druhů zdrojů tepla (tepelné

  čerpadla, plynové kotle, kotle na biomasu.

- projekce hydraulického vyvážení otopných

  systémů včetně osazení a nastavení

  regulačních prvků

ELEKTRO

 - vnitřní rozvody elektro

- návrh “inteligentního domu

ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ INSTALACE A PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ

projekce zdravotně technických a

  plynových instalací ke stavebnímu povolení

  a prováděcí projektová dokumentace

- sestavení výkazů výměr a rozpočtů

- vodovodní, kanalizační a plynovodní

 přípojky

- kompletní řešení vnitřních vodovodů 

  (návrh způsobu ohřevu, velikosti ohřívačů

  TUV a návrh cirkulace vody), kanalizací a

  plynovodů včetně areálových rozvodů

 

Projekty ZTI obsahují jak návrh tras a dimenzí, tak i návrh jednotlivých zařizovacích předmětů. Trasy jsou vždy voleny tak, aby co nejméně akusticky zatěžovaly užívání interiéru.

foto TZB.JPG
bottom of page