top of page
Inženýrská činnost

- projednání dokumentace s dotčenými

  orgány a organizacemi

- zajištění vyjádření správců sítí

-vyjmutí zastavěné části pozemku ze

  zemědělského půdního fondu (ZPF)

- vyřízení jednotlivých stanovisek dotčených

  orgánů státní správy

- vyřízení územního rozhodnutí, ohlášení

  stavby, stavebního povolení, změny stavby

  před dokončením, změna v užívání stavby,

  dodatečné stavební povolení

inženýrská činnost2.jpg
bottom of page