top of page
Pozemní stavitelství

- projektování rodinných domů, bytových

  domů, občanských staveb a průmyslových

  staveb

- architektonické studie

- 3D vizualizace

- rekonstrukce a stavební úpravy stávajících

  staveb

- provádění autorských a technických

  dozorů

- zabezpečení vstupních podkladů,

  zpracování návrhu dispozičního řešení

  v alternativách-dokumentace k územnímu

  řízení (studie) – DÚR, dokumentace ke

  stavebnímu povolení – DSP, prováděcí

  dokumentace – DPP, dokumentace ke

  změně stavby před dokončením,

  zabezpečení dokumentace skutečného

  provedení stavby

- výkazy výměr a rozpočty

pozemní stavitelství.jpeg
bottom of page