top of page
Statika

- statické posudky a návrhy nosné     

  konstrukce (ocel, beton, dřevo, zdivo,

  základy)

- statické posudky úprav bytů panelových

  domů

- zpracování výkresové dokumentace –

  výkres tvarů železobetonové konstrukcí, 

  podrobné výkresy výztuže, výkresy 

  ocelových konstrukcí

- zpracování návrhu/výkresové

  dokumentace – prefabrikovaných

  konstrukcí

- posouzení nosné konstrukce a návrh

  stavebních úprav při rekonstrukci

statika.jpeg
bottom of page